Què Fem

Brufau i Associats ha anat desenvolupant la seva activitat des de 1976, amb participació en més 2.000 encàrrecs, pels quals ha obtingut la màxima experiència que dona lloc a la possibilitat d’oferir l’atenció més acurada als nostres clients en, pràcticament, totes les tipologies arquitectòniques que presenta el món de la construcció.

Xavier Brufau Niubó treballa des de fa  més de 25 anys com arquitecte municipal i/o assessor municipal per diferents Ajuntaments de les comarques del Garraf i Pla d’Urgell.

Brufau i Associats està estructurat per a resoldre tot tipus de necessitats, tals com:

 • Gestió complerta i desenvolupament de projectes d’obra nova o rehabilitació.
 • Assessorament en possibilitats constructives i rendibilitat de solars.
 • Gestions i tràmits davant de l’Administració en temes arquitectònics i urbanístics.
 • Proposta d’idees inicials, volumetria i avantprojectes.
 • Elaboració de projectes bàsics de construcció per sol·licitar llicències d’obres.
 • Elaboració de projectes executius, càlcul d’estructures i instal·lacions necessàries per a la construcció dels projectes.
 • Amidaments i pressupostos.
 • Assessorament i orientació en la selecció de constructors, industrials, instal·ladors i altres tècnics que puguin intervenir en l’obra.
 • Obtenció de llicències d’obra i subvencions.
 • Direcció d’obres, coordinació de diferents industrials.
 • Control de despeses.
 • Finals d’obra i Llicències d’ocupació.
 • Certificats energètics i cèdules d’habitabilitat.
 • Informes i peritatges, tant particulars com judicials.
 • Redacció de planejament urbanístic.

I qualsevol altre tasca relacionada amb l’arquitectura, disseny i construcció. Posi’s en contacte amb nosaltres i li resoldrem qualsevol dubte, oferint-li  la nostra professionalitat.