Emplaçament: Santa Coloma Data: 07/06 - 09/07
Superfície construïda: 155 m2 Superfície útil: 95 m2
Descripció:

Habitatge aïllat en parcel·la de forta pendent amb afloraments naturals de pedra que es conserven. S’edifica a la part alta de la mateixa, deixant el garatge al nivell del carrer, i amb la previsió d’espai per la futura construcció d’un ascensor que l’uneixi amb la cota del habitatge.

Es desenvolupa en una sola planta amb un petit altell obert a la sala, i coberta inclinada vista interiorment.

 

Referència: 1774