Emplaçament: Vilanova i la Geltrú Data: 11/04 - 06/07
Superfície construïda: 2.000 m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Edificació de cantonada entre mitgeres de quatre plantes, d’us  comercial i de oficines, caracteritzat formalment per la ocupació de la cantonada por un cos cilíndric envidrat amb la resta de les façanes neutres.

L’edifici es remata per una llosa horitzontal de formigó que recupera la alineació del solar

 

Referència: 1594