Emplaçament: Vilanova i la Geltrú Data: 12/00 - 11/02 (última fase)
Superfície construïda: 6.350 m2 Superfície útil: 116 / 125 m2
Descripció:

Aquest edifici completa tot un conjunt de blocs d’habitatges amb dos soterranis, la planta baixa comercial i 6 plantes pis amb tres habitatges per planta.

La diferencia d’alineacions entre els dos carres que conformen el solar i el fet de mantenint una distribució ortogonal dels habitatges conformen una façana amb dents de serra.

Referència: 1363