Emplaçament: Barcelona Data: 2015
Superfície construïda: 225 m2 Superfície útil: 180 m2
Descripció:

Reforma interior d’un habitatge al barri de les Corts.

La proposta pretengué que els espais resultants fossin de major qualitat que els originals, fent-los més amplis, tot i que això impliqués reduir el nombre d’estances.

S’amplià l’habitació principal, incorporant-li la superfície de l’habitació adjacent per a dotar-la d’un vestidor, el qual connectà amb el bany de la pròpia habitació.

La cuina s’amplià cap al bany existent, el qual, al seu temps, es traslladà cap al planxador que, per a no veure’s reduït, passà a ocupar part del passadís que connectava l’entrada de servei amb la cuina. D’aquesta manera es recuperaren metres perduts de passadís per donar-los a la cuina.

La connexió de la cuina amb la sala d’estar es feu directa, a través d’una porta corredissa de vidre que, a part d’unificar els espais, donà major profunditat visual.

De la mateixa manera s’obrí una corredissa per a vincular funcionalment les dues habitacions de la façana principal.

La intervenció contemplà, a més, la renovació integral dels 3 banys i de la cuina, així com de totes les instal·lacions.

Es col·locà parquet flotant a totes les estances interiors, inclòs banys i cuina.

Es posà fals-sostre continu de guix laminat al sostre de tot l’habitatge.

Finalment, se substituirien totes les fusteries interiors i exteriors. Aquestes últimes es posaren idèntiques a les originals, però amb les característiques tèrmiques millorades.

Referència: