Emplaçament: Tàrrega Data: 2008
Superfície construïda: 390 m2 Superfície útil: 300 m2
Descripció:

 

Es tracta d’un habitatge de tres plantes, en que el volum sobre rasant de l’edifici es composa de dos prismes rectangulars i proporcionals maclats, d’una i dues altures. En el espai interior lliure del solar se situa la piscina.

La planta baixa i primera acullen el programa bàsic de la vivenda, mentre que la planta soterrani conté l’aparcament i els trasters.

Els criteris compositius de la façana es basen en grans obertures a nord, per la recerca de vistes, i a sud, per la il·luminació, que es dimensionen aprofitant l’ample màxim que permet l’estructura.

Referència: 1811