Emplaçament: Olèrdola Data: 2010
Superfície construïda: 200 m2 Superfície útil: 140 m2
Descripció:

El projecte consisteix en una edificació entre mitgeres de planta baixa i planta primera. El volum de l’edifici se disposa ocupant tota la crugia des de la línia del vial fins a la profunditat edificable de 12 metres.

L’accés a l’edifici tant dels vianants com rodat es realitza a través des del nivell de la planta baixa. A la planta baixa s’ubica l’aparcament, la sala d’estar, la cuina i un bany. La planta primera alberga tres habitacions, una biblioteca privada i una terrassa.

La façana principal persegueix la homogeneïtat amb el conjunt residencial urbà adoptant una tipologia d’obertures compactes, exceptuant les de planta baixa, on l’accés pels vehicles s’unifica amb l’accés dels vianants i el sòcol de pedra natural.

La façana posterior s’allibera d’aquests criteris aprofitant els retranquejos de l’edificació i la introducció de terrasses integrades en les cobertes a una i dues aigües, a més de la disposició de la xemeneia de ventilació de la cuina, vertebradora del conjunt.

Referència: 1906