Emplaçament: Barcelona Data: 2013
Superfície construïda: ----- m2 Superfície útil: ----- m2
Descripció:

Rehabilitació estructural, de cobertes i de façanes d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.

La intervenció es dividí en 4 punts:

1. Rehabilitació estructural dels forjats i pèrgoles dels pisos superiors. El reforç dels forjats es basà en la substitució funcional de les biguetes ceràmiques mitjançant la col·locació de kits Mecanoviga, formats per bigues resistents recolzades sobre cartel·les, ancorades aquestes a les parets de càrrega. El reforç de les jàsseres i pilars que definien les pèrgoles es realitzà mitjançant la col·locació de làmines de fibra de carboni al voltant dels mateixos, amb un sistema adhesiu epòxic especial.

2. Rehabilitació de les cobertes de l’edifici. Per un costat es va fer la inclinada, reparant teules, canalons, claraboies i sanejant el desordre d’instal·lacions que es reproduïa al llarg de tota la coberta. Per l’altre, es repararen les cobertes planes amb paviment flotant, que eren les que havien ocasionat més problemes, convertint-les en planes convencionals.

3. Reparació de l’aplacat de pedra de la façana principal, assegurant el bon ancoratge de les peces superiors. Tanmateix es cosiren les esquerdes aparegudes en la façana posterior.

4. Aprofitant la intervenció, s’eliminaren les barreres arquitectòniques del vestíbul d’accés a la finca, convertint el itinerari en accessible.

Referència: 1986