Emplaçament: L’Hospitalet de Llobregat Data: 2007
Superfície construïda: 530 m2 Superfície útil: 460 m2
Descripció:

Transformació d’un local en Centre Residencial d’Acció Educativa.

L’edifici objecte de la intervenció es troba entre mitgeres, a l’Hospitalet del Llobregat i es composa de planta baixa més tres plantes pis. El projecte de reforma se centrà només en l’esmentada planta baixa i en el seu altell, que inicialment allotjaven una botiga de mobles. Ambdós ocupaven la totalitat de la profunditat edificable.

Degut a l’ús projectat, i a la manca de façana posterior, es feu necessària l’obertura d’un pati de il·luminació per a donar servei a les habitacions.

Les dues plantes que conformen el local, al seu temps es descomponen en mitges plantes, estant totes connectades mitjançant una plataforma elevadora.

Exteriorment es mantingué la disposició de forats original, unificant els materials de façana de la planta baixa, amb la finalitat de distingir la residència de les plantes pis.

Planta Baixa: El primer nivell dona accés al local, trobant-se a la mateixa cota que el carrer. Conté els àmbits de recepció i administració. El nivell inferior disposa dels serveis i espais de treball necessaris per al correcte funcionament del centre.

Planta Altell: En el nivell inferior es troben els dormitoris, participant tots del pati anteriorment comentat i amb capacitat per a 20 llits. En el nivell superior trobem els àmbits d’estar i estudi del centre.

Referència: 1814