Emplaçament: Begues Data: 2004
Superfície construïda: 300 m2 Superfície útil: 210 m2
Descripció:

Habitatge unifamiliar aïllat al barri de Bon Solei II de Begues.

La parcel·la presenta una topografia pronunciada, desenvolupant-se la planta baixa de l’habitatge en un mateix nivell, que s’adapta a la topografia mitjançant desmunts i terraplens.

En planta baixa hi ha el garatge amb accés directe des de l’habitatge. En planta primera hi ha unes golfes.

La comunicació entre les dues plantes es produeix mitjançant una escala, amb arrencada des del vestíbul i arribada a les golfes, parcialment obertes al vestíbul de planta baixa.

La façana, definida amb obra vista manual, es remata amb coberta a dues aigües, de teula àrab col·locada sobre envanets de sostre-mort.

La finca disposa de piscina, de dimensions aproximades 4,0 x 8,0 m.

Referència: 1520