Emplaçament: Begues Data: 2011
Superfície construïda: 330 m2 Superfície útil: 190 m2
Descripció:

 

Es tracta d’un projecte d’habitatge de tres plantes, situat sobre una parcel·la sensiblement plana. La planta baixa, amb forma de “L” , es completa amb un cos superior mes reduït que crea unes terrasses accessibles.

Els cossos es tracten amb diferents acabats de façana a fi d’emfatitzar els volums projectats. El volum de menor altura està tractat amb aplacat de pedra, mentre que el de major altura és d’obra vista. 

L’habitatge s’obre cap a la part interior de la “L” a on es situa la piscina

Referència: 1833