Emplaçament: Pointe Noire (Congo) Data: 2010
Superfície construïda: 6500 m2 Superfície útil: 5000 m2
Descripció:

 

Per obtenir la màxima rendibilitat de la promoció, s’agrupa la edificabilitat en un sol volum, que formalment te dos acabats diferents segons la seva funció. La zona de escales, ascensors i serveis s’agrupa a la part posterior i te un volum quasi cec, la part destinada a oficines, queda davant de l’avinguda principal de la població completament envidrada, amb les marquesines de protecció solar adients.

La planta baixa en dos nivells recull la zona comercial, i les últimes plantes i terrassa de coberta es diferencien de la resta de l’edifici per donar-li un acabament i personalitat des de punts allunyats.

Referència: 1943