Emplaçament: Canyelles Data: 2005
Superfície construïda: 285 m2 Superfície útil: 240 m2
Descripció:

 

La situació de l’edificació conserva al màxim l’espai útil per les activitats pròpies de la instal·lació, ocupa part de la franja de talús al front de la pista poliesportiva, partint de la alineació d’un mur de contenció de terres que aterrassa el terreny. Aquest mur se situa de forma que salvi el desnivell existent corresponents a la de una planta edificada.

La planta se configura amb el límit d’aquest mur i la façana a les pistes amb orientació sud, creant una planta de forma triangular, que aprofita aquesta tercera façana com lloc per la connexió entre els dos nivells corresponents al interior del local i la coberta accessible.

Referència: 1795