Emplaçament: Comunitat valenciana Data: ----
Superfície construïda: 4300 m2 Superfície útil: 40/80 m2
Descripció:

 

Concurs per la construcció d’un conjunt de 100 habitatges en diferents fases al llindar del casc urbà.

Es presenta una idea consistent en formalitzar un espai “no construït”, amb un amuntegament  de cèdules bàsiques d’habitatge, que es van combinant i adossant de diferents formes amb la idea de no conformar uns volums edificats rígids, sinó descompostos.

Els accessos als diferents nivells i unitats mitjançant passarel·les exteriors.

 

Referència: Cc 2009