Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

 

L’edifici ocupa pràcticament la totalitat de la part edificable del solar, amb planta soterrani, baixa i dues plantes pis, amb un total de nou habitatges de reduïdes dimensions.

Es projecta per obtenir un volum no homogeni per fugir del concepte de caixa que surt de l’aprofitament maximitzat del solar.

Referència: 1581