Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

El Certificat d’habitabilitat es un document tècnic obligatori per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat dels habitatges existents.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors.

També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

El Certificat d’habitabilitat acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La normativa aplicable dependrà de la data d’acabament de l’habitatge:

Data finalització

Decret aplicable

01.02.1984 – 17.04.1996

346/1983

Nivell B

Annex 1

571/1983

18.04.1996 – 23.09.1996

274/1995

Annex 1 i 2 (HPO)

Annex 1

 

24.09.1996 – 16.02.1999

314/1996

Annex 1 i 2 (HPO)

Annex 1

 

17.02.1999 – 29.12.2003

28/1999

Annex 1, 2 i 3 (HPO)

Annex 1.1 i 1.2

30.12.2003 – 08.10.2009

259/2003

Annex 1

09.10.2009 – 02.11.2012

55/2009

 

03.11.2012 – ….

141/2012

Annex 1 (primera ocupació)

Annex 2 (anteriors a 11.08.84

Annex 3 (h. dotacionals)

Annex 4 (Rehabilitació)

El nostre estudi s’ocuparà de realitzar les visites necessàries per conèixer l’estat de la construcció, amb aixecament de la documentació gràfica, si s’escau, l’avaluació de les condicions d’habitabilitat existents, i el lliurament del certificat, d’acord amb la normativa (D 141/2012)  així com la seva gestió per l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat.

Posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost d’acord amb les característiques i volum de l’edifici.

Referència: