Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

El Certificat d’Eficiència Energètica es un document obligatori per qualsevol transacció de arrendament o venda de immobles, ja siguin habitatges o locals.

La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

 La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica

El Certificat d’Eficiència Energètica es podrà fer per un habitatge o local o pel conjunt de tot l’edifici.

Amb el certificat s’obté l’etiqueta d’eficiència energètica, que te una validesa de 10 anys.

El nostre estudi s’ocuparà de realitzar les visites necessàries per conèixer l’estat de la construcció, amb aixecament de la documentació gràfica, si s’escau, l’avaluació de les instal·lacions existents, la proposta de mesures de millora i el lliurament del certificat, d’acord amb la normativa (RD 235/2013)  així com la seva gestió i registre en l’Institut Català d’Energia

Posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost d’acord amb les característiques i volum de l’edifici.

Referència: