Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

La Inspecció Tècnica de l’Edifici ITE es una revisió obligatòria dels elements constructius dels edificis d’habitatges (no els unifamiliars) que es deu passar en funció de l’antiguitat del mateix i que es la base per l’obtenció del Certificat d’Aptitud que es gestiona davant del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Serà responsabilitat legal de la Comunitat de Propietaris l’obtenció del Certificat d’Aptitud.

Els terminis per sol·licitar el Certificat son les següents:

Anteriors a 1930

Fins al 31/12/2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31/12/2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31/12/2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31/12/2015

A partir de 1971

Quan l’edifici tingui 45 anys

En qualsevol cas, serà necessari per aquelles comunitats o habitatges que vulguin acollir-se als ajuts públics de rehabilitació.

Al ITE es recull l’estat general de la construcció, així com les actuacions necessàries per garantir la seguretat i habitabilitat del immoble, redactant un calendari d’actuacions i manteniment.

L’edifici serà qualificat en alguna de les següents categories:

·         Molt greu

·         Amb deficiències lleus

·         Sense deficiències

Al nostre estudi ens encarreguem de la realització de les inspeccions necessàries, amb aixecament de la documentació gràfica, si s’escau, de la totalitat edifici, d’acord amb la normativa, (DL 187/2010) gestionant la presentació de la documentació davant l’Administració.

Posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost d’acord amb les característiques i volum de l’edifici.

Referència: