Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Brufau Associats es un estudi composat per un grup de tècnics que van començar la seva carrera professional destinada a l’arquitectura ja fa mes de 35 anys.

Amb aquesta experiència i davant dels nous reptes i complexitat que representen les promocions immobiliàries oferim els nostres serveis de direcció integrada que contemplarà, entre molts altres:

·         Estudi de l’aprofitament urbanístic dels terrenys

·         Estudi de viabilitat

·         Estudis preliminars, Topografia, Geologia…

·         Estudi de mercat a la zona.

·         Desenvolupament dels projectes d’obra

·         Estudis de Seguretat

·         Tramitació i seguiment administrativa dels expedients

·         Gestió dels pressupostos

·         Contractació de constructor principal i industrials

·         Direcció d’obres

·         Compliment de terminis

·         Posada en marxa de les instal·lacions

·         Lliurament de les obres

dels terrenys, projectes tècnics, pressupostos, gestions davant l’Administració, compliment de terminis i qualitats… coordinant els diferents participants  per assolir els objectius establerts.

Referència: