Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

El nostre estudi li podrà realitzar el càlcul estructural de qualsevol construcció mitjançant els programes informàtics mes adients per cada cas, així com l’elaboració de la documentació gràfica, amidaments i/o pressupost que siguin necessaris.

De la mateixa forma podem fer el seguiment de la seva posada en obra i l’adequació al projecte estructural de que es disposi,  ja sigui com tècnic director de l’execució sota la supervisió del tècnic Director de les obres o com assessor del Promotor o el Contractista.

Posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost d’acord amb les característiques i volum de l’edifici.

Referència: