Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Totes les construccions estan sotmeses a la degradació per part del pas del temps, amb l’envelliment dels materials que la composen, i pel seu us (o abús) així com la possibilitat de ser afectada per esdeveniments aliens a la pròpia construcció, o per la manca d’un correcte manteniment.

Davant de l’aparició de danys sobre la construcció que afectin a la seguretat de la mateixa o a tercers (estructurals i/o despreniments)) o a l’habitabilitat de les seves dependencies (humitats, acabats, instal·lacions…) cal fer un acurat estudi que faciliti a la Propietat la presa de mesures que recuperin la funcionalitat de l’edificació.

El nostre estudi podrà fer-li l’informe necessari que inclou:

·         Visites d’inspecció.

·         Auditoria de la documentació facilitada

·         Recull fotogràfic  amb aixecament de la documentació gràfica, si s’escau.

·         Gestió de les obres necessàries per la observació de l’estat dels elements d’obra ocults (cales)

·         Descripció de les patologies observades.

·         Anàlisi de les causes dels danys

·         Proposta tècnica de les reparacions necessàries.

·         Amidament dels treballs de reforma

·         Valoració de les obres

·         Conclusions

·         Visat (si cal).

Posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost d’acord amb les característiques i volum dels danys.

Referència: IPE