Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Realització de la inspecció visual, o pels mitjans necessaris, de les patologies existents objecte d’una reclamació judicial i que puguin afectar a l’habitabilitat, seguretat, estabilitat i/o salubritat de l’edifici o part del mateix.

Estudi de reclamacions i informes previs.

Confecció del informe amb els antecedents, descripció de les patologies detectades, les seves causes, reparacions i valoracions de les mateixes.

Presentació judicial, actuant com pèrit de la part demandada o demandant.

 

Referència: IP